DystonieNET (botuline) behandelrichtlijn

Doel van de behandelrichtlijn cervicale dystonie

De doelstelling van de DystonieNet-(botuline) behandelrichtlijn cervicale dystonie is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van patiënten met cervicale dystonie.

De richtlijn dient ook ter ondersteuning van training in praktische vaardigheden samenhangend met botulinetoxinebehandelingen.

De richtlijn is waar mogelijk gebaseerd op bewijs van effectiviteit, maar waar dit ontbrak op ‘best practice’.

Focusbijeenkomsten

Alle aspecten van het diagnose – behandeltraject zijn bediscussieerd in focusbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door DystonieNet-neurologen die tussen de 5 en 20 jaar ervaring hebben met de behandeling van dystoniepatiënten.