Wanneer is het effect merkbaar?

Het effect van de botulinetoxine-injecties is na één tot twee weken merkbaar. Na drie maanden is de injectie bij patiënten met dystonie en spasticiteit uitgewerkt doordat er zich nieuwe zenuwuiteinden vormen die contact maken met de spiervezel. Deze nieuwe zenuwuiteinden kunnen daardoor opnieuw acetylcholine afgeven en de spier tot samentrekken prikkelen.

Wat zijn de bijwerkingen?

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen ook bij het gebruik van botulinetoxine bijwerkingen optreden. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen. Wanneer deze ernstig zijn, of als slikken, spreken of ademhalen lastig is na de behandeling, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Irritatie

Soms kan de injectie zelf pijnlijk zijn, irritatie veroorzaken en/of leiden tot het ontstaan van een blauwe plek. Soms ontstaan bijwerkingen doordat ook een aangrenzende spier een beetje botulinetoxine heeft opgenomen. Ook die spier verslapt dan (tijdelijk).

Slikproblemen

Het toedienen van botulinetoxine in de hals (bij torticollis of draaihals) kan soms slikproblemen en/of (een) slappe nekspier(en) veroorzaken. Gebruik van botulinetoxine bij blefarospasme kan het omlaag hangen van het bovenste ooglid of het ontstaan van droge ogen veroorzaken. Deze verschijnselen verdwijnen na enige tijd.

Griepverschijnselen

Een behandeling met botulinetoxine kan soms griepachtige verschijnselen veroorzaken. De behandeling kan niet doorgaan als er sprake is van een infectie op de plaats waar de injectie met botulinetoxine moet worden toegediend.  Ook mensen die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen van de injectievloeistof kunnen de behandeling niet ondergaan.

Wat zijn de bijwerkingen op langere termijn?

Er zijn geen nadelige effecten op de langere termijn bekend. Veel patiënten krijgen deze injecties al jaren zonder problemen. Bij sommige patiënten neemt het resultaat van de behandeling na verloop van tijd wat af. Mogelijk doordat de spiercontracties veranderen van patroon. Een andere verklaring is dat patiënten antistoffen gaan aanmaken tegen de botulinetoxine. Wanneer dat het geval is, zal de arts een zogenaamde EDB-test uitvoeren.