Vereniging voor Dystoniepatiënten

De Dystonie Vereniging is de belangenvereniging van mensen met dystonie.

De vereniging is aangesloten bij diverse overkoepelende belangenverenigingen in Nederland en Europa. Activiteiten van de vereniging, met als doelstellingen ondersteuning van dystoniepatiënten en bekendheid geven aan dystonie.

 • Folders en brochures
 • Boek: Dystonie, ziektebeelden en behandeling
 • Revalidatiehandleiding van Bleton
 • Verenigingsblad Tonus (twee maal per jaar)
 • Nieuwsbrieven
 • Jaarvergadering voor dystoniepatiënten
 • Telefonisch lotgenotencontact
 • Regionale contactmiddagen
 • Samenwerking met de MAR (Medische Adviesraad)
 • Actief lid van Dystonia Europe, the Dutch Brain Council, de Hersenstichting en de European Brain Fund
 • Aanwezigheid op diverse beurzen en symposia
 • Medeorganisator van symposia
 • Media – contact